Események

Jelenleg nincsenek események.

Gyengénlátó verzió

 

 

USZT logo

Magyarország Megújul Logo

EU logo

A rekonstrukciós projekt részletesebb leírása

Általános ismertetés:

A „Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása” című, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet- és Energia Operatív Program (KEOP) keretében kiírt kétfordulós pályázat első fordulójában elnyert támogatásból 2009-ben elkészültek az arborétum felújításának részletes tervei, a szakértői vélemények, valamint megtörtént a felújításhoz szükséges engedélyek beszerzése is. A kétfordulós pályázat előkészítő szakasza után 2010-től a második szakasz - a megvalósítás - kivitelezési munkáira került sor. A műszaki, növényápolási és kertészeti munkák befejezése a 2012. évre tervezett.

A helyreállítás során az országos jelentőségű védett természeti területek közé tartozó Zirci Arborétum Természetvédelmi Terület 18 ha-os kertjében a növényanyag felújítása és kiegészítése mellett külön figyelmet kap az angolpark tájképi, történeti értékeinek megőrzése.

A rekonstrukciós projekt elemei:

1./ A felújítás lényeges eleme a tó kotrása, megtisztítása. A tó vizének leeresztése után az iszap eltávolítása, a tó partfalának vízzáróvá tétele és a vízutánpótlást biztosító csatorna kiépítése folyamatosan friss vizet biztosít majd. A tó és szegélye növények és védett állatfajok (kétéltűek, halak) számára kedvező élő- és szaporodó hely lesz. A függőleges kő partfal egy szakaszának elbontása után pedig rézsűs felületen a tavak partját jellemző zonalitás kialakítására, bemutatására is lehetőség adódik.

2./ Két új vizes élőhely létesül. A tópart egy szakaszának elbontásával fokozatosan mélyülő vízparti sávon sor kerül a természetes vízparti növényzet bemutatására. A Cuha-patak melletti egyik tisztáson pedig – nem messze a festői lépcsős vízeséstől – új vizes élőhely létesül a bakonyi lápok és kiszáradó láprétek védett növényei számára. A látvány gazdagítása mellett az élőhely kialakítása lehetővé teszi a Bakonyban veszélyeztetett egyes lágyszárú növényfajok mentését is.

3./ Az arborétum növényanyagának felújítása és kiegészítése a projekt alapvető eleme. Az idős fák kezelése, elsősorban a magas tájképi értéket hordozó kislevelű hársfasor felújítása és az erdőfoltok gondozása csak az elkerülhetetlen fakivágásokat jelenti, melyek pótlásával egészséges és esztétikus állapot alakul ki már rövid távon is.

A tisztások helyreállítása, a növénygyűjtemény gazdagítása, hótöréseket ellensúlyozó cserjesávok telepítése, az idős fák megtisztítása az élősködő fagyöngytől egyaránt a rekonstrukció részét képezi. A munkálatok megtervezésénél külön figyelmet kap az arborétumban tavasszal megfigyelhető virágszőnyegek és a tó körüli szép sziklakertek megőrzése.

4./ Felújításra kerülnek a fenntartáshoz feltétlenül szükséges műszaki létesítmények - a védelmi kerítés és a Cuha-patakon átvezető két fahíd – , utóbbiak a jelenlegi állapottal azonos megjelenéssel, fa elemekkel.

A rekonstrukció ideje alatt is legfeljebb részleges lekerítés tervezett. Az arborétum folyamatos bemutatását és a látogatók naprakész tájékoztatását a felújítás menetéről biztosítani kívánja az arborétumot kezelő Zirci Ciszterci Apátság.