Zirci
Arborétum
gyengénlátó
verzió

Az Arborétum értékeinek bemutatása

 

 

 

A 400 m-rel a tengerszint felett fekvő területen létesített arborétumban közel hatszáz fa- és cserjefaj szín- és formagazdagságát élvezheti az idelátogató, köztük az 1780-as telepítés idős faegyedeit. Az itt látható növényfajok fele a Bakonyban általánosan elterjedt, további 40 %-a a Cuha-völgyéből ismert. A betelepített hetven tűlevelű faj között találhatók Magyarország legidősebb simafenyő egyedei. Tavasszal különösen szép a patak két oldalán látható, ex-situ védett lágyszárú fajokból álló virágszőnyeg. A táji és botanikai értékek megőrzése elsősorban a XIX. században kialakított történelmi, tájképi és gyűjteményes jelleg helyreállítását és kiegészítését, valamint az eredeti térformák visszaállítását, tisztások megnyitását jelenti.

 

Az arborétumot a Cuha-patak szeli át, a bejáratnál egy kis tavat táplálva. Az itt úszkáló vadkacsákon kívül még sokféle madár röptét és hangját figyelhetjük meg az ösvényeken sétálva. Védett a növénykert kétéltű és denevérfaunája is, a mókusokon kívül időnként őzek is megjelennek.

Két bejárat várja a látogatókat; a város felől a tó melletti, Damjanich utcai bejárat; valamint a Zirci Ciszterci Apátság díszudvarának arborétumi bejárata.

A bejáratoknál kiadványok, ajándéktárgyak megvásárlására van lehetőség. A legfeljebb 25 fős csoportok előzetes bejelentkezéssel, külön díjért szakvezetést igényelhetnek.

 

 

Az Arborétum országos jelentőségű védett természeti területe Zirc településnek és a kistérségnek is meghatározó értéke. A természetet szerető, értő látogatók kedvelt úti célja minden korosztály számára, óvodások, diákok és a felnőtt közönség számára egyaránt. A kert a gyűjteményes növényanyag megismertetése mellett az oktatást és a kutatást is szolgálja – egyetemi hallgatók szakdolgozatainak, a Bakonyi Múzeum és más intézmények kutatói munkáinak színhelye, botanikai és zoológiai téren egyaránt. Az Arborétum kezelését végző Zirci Ciszterci Apátság a gyűjtemény folyamatos bővítésére, a kert élővilágának minél teljesebb bemutatására törekszik.

foto: Müller I.

Számos egyedi, különleges növényfajt rejt az Arborétum, melyek bemutatását lehetővé teszi hazánk legmagasabban fekvő gyűjteményes kertjének sajátos klímája. Az Arborétum jelenlegi növényanyaga és adottságai alapján alkalmas a bakonyi természetes fa- és cserjefajoknak és azok változatainak bemutatására. Létesítés a kert északi és déli részén a természetes növényfajok felhasználásával és tudatos kiegészítésével történt, a középső harmadrészen számos örökzölddel és egzótával gazdagítva. Idővel kialakult a tó környékének festői képe, sziklakerti növényzettel és cserjék, lágyszárúak betelepítésével. Az Arborétumot átszelő Cuha-patak kő- és fahídjaival, a lépcsős vízeséssel, másutt természetes mederszakaszaival különlegesen szép látvány. Az Arborétumban műemléki védettségű filagória, kerti pavilon áll, egyedi szépséget mutat az északi bejárattól induló kétszáz éves kislevelű hársfasor. A parkban az ajánlott útvonalat követve megismerhető mintegy száz különleges faegyed, köztük a 170 éves jurányi hárs és a gumiszerű kéreggel büszkélkedő amúrmenti parásfa.